Časopis Jednota EN

Levice


Spoločnosť
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Dopravná 14, 934 01 Levice 

podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených
v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2016
vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 85,6
2. Hydinársky priemysel 89,2
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 52,4
4. Mliekarenský priemysel 78,8
5. Mlynský priemysel 58,3
6. Pekársky a cukrársky priemysel 86,8
7. Cestovinársky priemysel 89,9
8. Cukrovarnícky priemysel 91,2
9. Cukrovinkársky priemysel 21,1
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 40,8
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 63,8
13. Pivovarnícky priemysel 84,9
14. Vinársky priemysel 71,5
15. Liehovarnícky priemysel 86,0
16. Mraziarenský priemysel 40,9
17. Tukový priemysel 30,9
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny, káva, čaj a koreniny 58,1
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 43,8
20. Ovocie mierneho pásma 84,6
21. Zelenina mierneho pásma 47,5
22. Konzumné zemiaky 88,9
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 69,1
  


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...