Časopis Jednota EN

O nás

Spoločnosť COOP Jednota Martin, s.d.
so sídlom SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu
z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za 2. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu a ovocia a zeleniny mierneho pásma vrátane zemiakov

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 87,0
2. Hydinársky priemysel 82,7
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 52,3
4. Mliekarenský priemysel 73,7
5. Mlynský priemysel 49,2
6. Pekársky a cukrársky priemysel 83,5
7. Cestovinársky priemysel 91,3
8. Cukrovarnícky priemysel 88,7
9. Cukrovinkársky priemysel 19,3
10. Výroba medu 86,1
11. Konzervárenský priemysel 39,0
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 60,9
13. Pivovarnícky priemysel 81,4
14. Vinársky priemysel 75,1
15. Liehovarnícky priemysel 84,3
16. Mraziarenský priemysel 43,9
17. Tukový priemysel 27,8
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny
a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny
61,6
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 63,5
20. Ovocie mierneho pásma 21,3
21. Zelenina mierneho pásma 42,1
22. Konzumné zemiaky 72,0
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených
na Slovensku
na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu
68,4
 
Spoločnosť COOP Jednota Martin, s.d.
so sídlom SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu
z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za 1. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu a ovocia a zeleniny mierneho pásma vrátane zemiakov

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 88,0
2. Hydinársky priemysel 84,0
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 53,5
4. Mliekarenský priemysel 74,0
5. Mlynský priemysel 50,2
6. Pekársky a cukrársky priemysel 82,3
7. Cestovinársky priemysel 91,1
8. Cukrovarnícky priemysel 82,6
9. Cukrovinkársky priemysel 19,5
10. Výroba medu 99,3
11. Konzervárenský priemysel 39,0
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 63,5
13. Pivovarnícky priemysel 81,7
14. Vinársky priemysel 79,6
15. Liehovarnícky priemysel 85,3
16. Mraziarenský priemysel 48,2
17. Tukový priemysel 25,5
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny
a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny
62,5
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 60,2
20. Ovocie mierneho pásma 49,2
21. Zelenina mierneho pásma 61,1
22. Konzumné zemiaky 95,7
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených
na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu
69,5

 Sídlo COOP Jednota Martin SD

COOP Jednota Martin SD, sídlo Turčianske Teplice,
ul. SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
Tel. č. : +421 43 49 23 455
 


 

 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...