Časopis Jednota EN

Kontakt

Predseda predstavenstva COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo:

Ing. Mária Švecová     Tel : +421 56 64 211 56

Podpredseda predstavenstva COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo: 

Ing. Anna Uhrinová     Tel : +421 56 64 243 60 

Členovia predstavenstva:

 Ing. Anna Čisárová
 Michal Ondo
 Ing. Michal Šalapka
 Ing. Marta Blašková
 JUDr. Ing. Ivan Ihnát
 Zlatica Tušeková

 Mária Dufincová

Predseda kontrolnej komisie:

Podpredseda kontrolnej komisie:
Mária Šnorová

Ignác Figmík  

Členovia kontrolnej komisie:

Jozef Čižmár
Milan Puľak
Anton Čech  
   
Identifikačné údaje : COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Dr. vložka číslo 972/V IČO: 169 099 ; IČ:DPH SK2020524891
OBCHODNÝ REGISTER SR

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...