Časopis Jednota EN

Kontakt

Predseda predstavenstva COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo:

Ing. Mária Švecová 

Tel : +421 56 64 211 56

Podpredseda predstavenstva COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo:
 
Ing. Anna Uhrinová

Tel : +421 56 64 243 60 

Členovia predstavenstva:
                                               Ing. Anna Čisárová
                                               Michal Ondo
                                               Ing. Michal Šalapka
                                               Ing. Marta Blašková
                                               JUDr. Ing. Ivan Ihnát
                                               Zlatica Tušeková
                                               Mária Dufincová   
 
Predseda kontrolnej komisie: Mária Šnorová

Podpredseda kontrolnej komisie: Ignác Figmík    
 
Členovia kontrolnej komisie: 
                                                     Jozef Čižmár
                                                     Milan Puľak
                                                     Anton Čech   
 
   
Identifikačné údaje : COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Dr. vložka číslo 972/V IČO: 169 099 ; IČ:DPH SK2020524891
OBCHODNÝ REGISTER SR

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...