Časopis Jednota EN

Profil

COOP JEDNOTA MICHALOVCE, spotrebné družstvo, už päť desaťročí napĺňa hlavnú ideu, ktorú si dala do vienka pri svojom vzniku - zabezpečiť pre svojich členov ako aj pre ostatných obyvateľov v meste a na vidieku potreby pre domácnosť v širokom sortimente / potraviny, odevy, obuv, nábytok, náradie a pod./, zabezpečovať služby verejného stravovania.

Historický vývoj až do dnešného obdobia potvrdil, že toto smerovanie Jednoty bolo správne a prospešné. Dnešné družstevníctvo muselo samozrejme po roku 1989 prejsť transformáciou a rôznymi zmenami v štruktúre maloobchodnej i veľkoobchodnej siete, ale základná myšlienka zostala. Zabezpečenie základných najmä potravinových výrobkov pre široké vrstvy obyvateľov je našou hlavnou úlohou, ktorú sa snažíme svedomito plniť prostredníctvom našej siete maloobchodných predajní v regióne michalovského a sobraneckého okresu.

Predmetom činnosti sú najmä :
- nákupné strediská
- nákup a predaj týchto komodít:
- potraviny, mäso, údeniny, mlieko, pečivo, textil, odevy, drogéria, papier, priemyselný tovar,
- veľkoobchod - zásobovacia základňa do r.2001
- maloobchod so zmiešaným tovarom - rozličný tovar
- investičná výstavba rekonštrukcia, modernizácia a údržba pre členov družstva
- dopravná činnosť pre členov družstva
- služby výpočtovej techniky pre členov družstva

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...