Časopis Jednota EN

Nákupné karty

Vážení zákazníci, staňte sa majiteľom bezplatnej zákazníckej nákupnej karty. Od l. marca 2010 ponúka naše družstvo v rámci výhod pre zákazníka dočasnú nákupnú kartu COOP Jednota Klasik. Nákupnú kartu spolu so žiadosťou záujemca obdrží priamo na predajni a môže ju používať ihneď po vyplnení príslušnej žiadosti. Vzor čelnej strany tlačiva je zobrazený nižšie. Tento nový spôsob umožňuje okamžité využívanie výhod, ktoré sú poskytnuté majiteľovi karty pri uskutočnení nákupu v ktorejkoľvek predajni systému spotrebných družstiev na Slovensku a to vo forme zľavy z nákupu. Následne bude majiteľovi doručená plastová karta s identickým čiarovým kódom. Používať na nákupy je možné obe karty s tým, že zľava bude uplatnená prostredníctvom plastovej karty. Z dôvodu, že dochádza k prípadom strát nákupných kariet, bez použitia ktorých nie je možné využiť výhodu zľiav z nákupov a následne uplatňovať zľavy je od 1.januára .2010 zavedený systém vydávania duplikátov nákupných kariet s pôvodnými čiarovými kódmi bezplatne na základe vyplnenia žiadosti o duplikát karty, ktorý vyplníte priamo na predajni na nasledovný vzor tlačiva.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...