Časopis Jednota EN

SenicaCOOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

-


Vážení zákazníci.

Začiatok vyplácania zliav
 
za II. polrok 2016
 
začne 6.4.2017
 
Nevyčerpaná zľava z I. polroka 2016 Vám
 
bude pripočítaná k zľave z II. polroka 2016.
 
Ukončenie vyplácania zliav
 
za I. a II. polrok 2016 bude
k 30.6.2017.

 

 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...