Časopis Jednota EN

Informácie o službe prostredníctvom partnera UniCredit Bank

Služba platba faktúr.
 
Zákazník COOP Jednoty predloží pokladníkovi pri platení za nakúpený tovar na predajni aj faktúru, ktorú chce zaplatiť. Pokladník načíta čiarový kód z faktúry zákazníka a po zaplatení faktúry vydá potvrdenku UniCredit Bank o platbe faktúry a pokladničný doklad o zaplatení faktúry. Zákazník môže zaplatiť faktúru v hotovosti alebo kartou.
 
UniCredit Bank garantuje zákazníkovi pripísanie sumy faktúry s variabilným symbolom faktúry na účet vystaviteľa faktúry na druhý obchodný deň po dni kedy zákazník zaplatil faktúru v COOP Jednote.
 
 
Aké typy faktúr môžem zaplatiť.
 
Zákazník môže predložiť poštové zloženky, peňažné poukazy a faktúry vystavovateľov podľa prílohy nižšie. Typické sú platby faktúr dodávateľov elektriny, vody, poisťovní alebo kozmetických spoločností. UniCredit Bank priebežne rozširuje zoznam vystaviteľov faktúr tak, aby zákazníci mohli zaplatiť všetky svoje faktúry na jednom mieste. Zákazník môže predložiť na zaplatenie všetky faktúry a pokladník overí či UniCredit Bank danú faktúru podporuje. Zákazník si nemusí vopred zisťovať, ktoré faktúry môže v COOP Jednote zaplatiť.
 
 
Kde môžem zaplatiť.
 
Zákazník môže zaplatiť faktúru v sieti predajní SD COOP Jednota (zoznam predajní nájdete tu) na ktorejkoľvek pokladni predajného miesta označeného logom COOPkassa.

Zoznam podporovaných faktúr spoločnosťou UniCredit >>


Poplatky.
 
Pri sume faktúry do 34 EUR je poplatok, ktorý zákazník za službu platí 0,33 EUR a pri sume faktúry nad 34 EUR zákazník zaplatí 0,45 EUR (vrátane). Za platbu SIPO zaplatí zákazník poplatok vo výške 0,10 EUR. Za každú platbu faktúry zaplatí zákazník poplatok spolu so sumou faktúry. V prípade ak zákazník zaplatí viacero faktúr dostane jednu potvrdenku a osobitne uvedenú každú platbu a k nej prislúchajúci poplatok. 
 
 
Výhody.
 
·         zákazník môže svoje faktúry platiť v širokej sieti predajní COOP Jednota po celom Slovensku počas otváracích hodín aj cez víkendy
·         pohodlný spôsob platenia faktúr pri pravidelnom nakupovaní tovaru na jednom mieste, stačí si zobrať so sebou do obchodu faktúry a ukázať ich pokladníkovi
·         rýchla a bezpečná platba načítaním čiarového kódu overovaného podľa databáz vystavovateľov faktúr v UniCredit Bank, ktorá garantuje bezpečnosť celého procesu platenia
·         nižšie poplatky ako pri iných službách
 
Kontakt a reklamácie.
 
V prípade otázok ohľadne služby platba faktúr kontaktuje UniCredit Bank cez kontaktný formulár: http://www.unicreditbank.sk/sk/O-banke/Kontaktalebo zavolajte na bezplatné telefónne číslo: 0800 180 180.
 
Ak reklamujete platbu prosíme na TuzemskyPS@unicreditgroup.sk alebo na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank Slovakia, a.s. Aktuálny zoznam pobočiek UniCredit Bank nájdete na stránke banky www.unicreditbank.sk


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...