Časopis Jednota EN

Orange karta
Na základe spolupráce medzi Orange Slovensko, a. s. a COOP Jednotou Slovensko, spotrebné družstvo je od roku 2005 obchodný reťazec COOP Jednota jedným zo zmluvných partnerov vernostného programu ORANGE KARTA.

Spotrebné družstvá COOP Jednota na Slovensku poskytujú držiteľom Orange karty zvýhodnené možnosti nákupu, pod ktorým sa rozumie zľava z nákupu tovaru. Je potrebné poznamenať, že zľavu prostredníctvom Orange karty poskytujú len tie predajne COOP Jednôt, kde sú pokladnice, prípadne vstupné dvere označené nálepkou „tu platí Orange karta“.

Výška zľavy poskytovaná zákazníkom COOP Jednôt prostredníctvom Orange karty sa pohybuje od 0,5 % do 1,7 %, pričom poskytnutá výška zľavy v uvedenom rozpätí závisí od rozhodnutia príslušnej COOP Jednoty, v ktorej si držiteľ Orange karty zľavu uplatňuje. Zľava je poskytovaná ihneď pri realizácii nákupu z ceny tovaru bez DPH alebo s DPH.

Upozorňujeme zákazníkov, že ak si pre poskytnutie zľavy zrealizovaný nákup načítajú na nákupnú kartu COOP Jednota, nie je možné, aby si uplatnili na ten istý nákup aj zľavu prostredníctvom Orange karty.

Zľava sa poskytuje z hodnoty tovaru, ktorý bol uhradený v hotovosti, nákupnou poukážkou COOP Jednota alebo platobnou kartou. 

Zľava sa neposkytuje:
-  z úhrady poskytovaných služieb – dobíjanie kariet mobilných operátorov, platenie účtov prostredníctvom coopkasy,
-  z úhrady tabakových výrobkov a obalov (fľaše, prepravky)
platbu stravnými lístkami alebo stravnými kartami.


Ďalšie informácie o vernostnom programe ORANGE KARTA nájdete na webovej stránke 

www.orange.sk v sekcii „Orange verným – Orange karta“, kde sa nachádzajú podrobné informácie o vernostnom programe a benefitoch, ktoré zákazník Orange kartou môže získať.  Otázky môžete adresovať aj na COOP Jednotu Slovensko, spotrebné družstvo, konkrétne Kataríne Matlonovej, manažérke pre vernostné programy, e-mail: katarina.matlonova@coop.sk.
 

Zľavu prostrednícgtvom Orange karty si môžete uplatňovať v predajniach COOP Jednoty do 30. 6. 2014.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...