Časopis Jednota EN

Registrácia nákupnej karty v COOP Jednote

Na zadnej strane Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK je pod EAN kódom uvedené 13-miestne číslo, ktoré začína číslami 999, potom nasleduje dvojčíslie – prefix jednotlivých COOP Jednôt, ktoré určujú príslušnosť k jednému z 28 spotrebných družstiev COOP Jednota s odlíšením, či ide o člena alebo zákazníka. Poznámka: niektorým držiteľom nákupnej karty bol ponechaný prefix člena aj po zániku členstva v príslušnej COOP Jednote.


       EAN kód                člen v CJ                                        EAN kód             zákazník v CJ


99901xxxxxxxx – člen CJ Brezno; 99951xxxxxxxx – zákazník CJ Brezno
99903xxxxxxxx – člen CJ Dun. Streda 99953xxxxxxxx – zákazník CJ Dunajská Streda
99904xxxxxxxx – člen CJ Galanta 99954xxxxxxxx – zákazník CJ Galanta
99905xxxxxxxx – člen CJ Komárno    99955xxxxxxxx – zákazník CJ Komárno
99906xxxxxxxx – člen CJ Bratislava – vidiek  
99907xxxxxxxx – člen CJ Nitra          99957xxxxxxxx – zákazník CJ Nitra
99908xxxxxxxx – člen CJ Nové Zámky 99958xxxxxxxx – zákazník CJ Nové Zámky
99909xxxxxxxx – člen CJ Senica        99959xxxxxxxx – zákazník CJ Senica
99911xxxxxxxx – člen CJ Topoľčany  99961xxxxxxxx – zákazník CJ Topoľčany
99912xxxxxxxx – člen CJ Trenčín      99962xxxxxxxx – zákazník CJ Trenčín
99913xxxxxxxx – člen CJ Trnava 99963xxxxxxxx – zákazník CJ Trnava
99915xxxxxxxx – člen CJ Čadca 99965xxxxxxxx – zákazník CJ Čadca
99916xxxxxxxx – člen CJ L. Mikuláš 99966xxxxxxxx – zákazník CJ L. Mikuláš
99918xxxxxxxx – člen CJ Martin 99968xxxxxxxx – zákazník CJ Martin
99920xxxxxxxx – člen CJ Krupina 99970xxxxxxxx – zákazník CJ Krupina
99922xxxxxxxx – člen CJ Prievidza    99972xxxxxxxx – zákazník CJ Prievidza
99923xxxxxxxx – člen CJ Púchov  
99924xxxxxxxx – člen CJ Námestovo            99974xxxxxxxx – zákazník CJ Námestovo
99925xxxxxxxx – člen CJ Levice 99975xxxxxxxx – zákazník CJ Levice
99926xxxxxxxx – člen CJ Žarnovica   99976xxxxxxxx – zákazník CJ Žarnovica
99927xxxxxxxx – člen CJ Prešov 99977xxxxxxxx – zákazník CJ Prešov
99928xxxxxxxx – člen CJ Humenné   99978xxxxxxxx – zákazník CJ Humenné
99929xxxxxxxx – člen CJ Michalovce            99979xxxxxxxx – zákazník CJ Michalovce
99930xxxxxxxx – člen CJ Poprad 99980xxxxxxxx – zákazník CJ Poprad
99932xxxxxxxx – člen CJ Vranov 99982xxxxxxxx – zákazník CJ Vranov n/Topľou
99933xxxxxxxx – člen CJ Revúca 99983xxxxxxxx – zákazník CJ Revúca
99941xxxxxxxx – člen CJ Žilina          99991xxxxxxxx – zákazník CJ Žilina

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...