Časopis Jednota EN

CK BUBO travel agency

Cestovná kancelária BUBO bude aj v roku 2017 poskytovať držiteľom nákupnej karty COOP Jednota rovnaké ekonomické výhody ako v predchádzajúcom roku.

Držitelia nákupnej karty, ktorí majú záujem cestovať s CK BUBO po prvý krát, môžu využiť nasledovné zľavy:

- pri cene zájazdu od      166 do 331 eur      = zľava 17 eur
- pri cene zájazdu od      332 do 663 eur      = zľava 40 eur
- pri cene zájazdu od      664 do 1 327 eur   = zľava 50 eur
- pri cene zájazdu od   1 328 do 1 991 eur   = zľava 66 eur
- pri cene zájazdu od   1 992 do 2 655 eur   = zľava 100 eur
- pri cene zájazdu od   2 656 do 3 318 eur   = zľava 116 eur
- pri cene zájazdu nad 3 319 eur                  = zľava 133 eur
(výška zľavy sa odvíja od ceny zájazdu).

Držitelia NK CJ, ktorí už aspoň 1 krát cestovali s CK BUBO, môžu využiť tieto zľavy:

- pri cene zájazdu od     166 do    331 eur    = zľava 34 eur
- pri cene zájazdu od     332 do    663 eur    = zľava 80 eur
- pri cene zájazdu od     664 do 1 327 eur    = zľava 100 eur
- pri cene zájazdu od  1 328 do 1 991 eur    = zľava 132 eur
- pri cene zájazdu od  1 992 do 2 655 eur    = zľava 200 eur
- pri cene zájazdu od  2 656 do 3 318 eur    = zľava 232 eur
- pri cene zájazdu nad 3 319 eur                  = zľava 266 eur
(výška zľavy sa odvíja od ceny zájazdu).

Vyššie uvedené zľavy sa poskytujú na zájazdy zakúpené v kancelárii CK BUBO (nie u províznych predajcov). Zľavy nie je možné kumulovať s inými zľavami a špeciálnymi akciami, nárok na zľavu je potrebné preukázať pri prvej zálohovej platbe na zájazd a nedá sa uplatniť spätne.
Zľavy sa vzťahujú na aktuálnu katalógovú cenu zájazdu, neposkytujú sa z ďalších príplatkov, ako napríklad za víza, letiskové poplatky, poistenie, trajekt a podobne. Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej, plastovej nákupnej karty, príp. digitálnej karty v mobile a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Zľava platí a vzťahuje sa na držiteľa nákupnej karty, jeho rodinných príslušníkov alebo iné osoby. Podmienkou však je, aby boli uvedení na jednej zmluve, ktorú pre účely vybraného zájazdu uzatvorí držiteľ nákupnej karty.
Informácie o jednotlivých pobytoch a zájazdoch sa dozviete na stránkach www.bubo.sk .


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...