Časopis Jednota EN

Firma Bučko, s. r. o.

Vo februári tohto roku začal poskytovať ekonomické výhody ďalší zmluvný parter – Firma Bučko, s.r.o. Firma Bučko vlastní a prevádzkuje webový portál cestovného ruchu pod názvom www.sk.staysleep.eu . Portál ponúka klientom ubytovacie a stravovacie služby, priestory pre spoločenské udalosti a rôzne podujatia. Sú tu sústredení prevádzkovatelia rôznych typov ubytovania na Slovensku, ako napr. hotely, chaty, chalupy, kempy, penzióny, ranče, ubytovne.

Výška poskytovaných zliav uvedená na tomto webovom portáli je stanovená iba pre držiteľov Nákupnej karty COOP Jednotaa je vždy uvedená samostatne, z príslušnej ceny pre každé z ponúkaných ubytovacích zariadení alebo ponúkaných služieb.

Podmienkou poskytnutia zľavy je uvedenie EAN kódu (číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany) COOP karty v rezervačnom formulári. Pobyt je možné si rezervovať prostredníctvom portálu online, emailom alebo telefonicky. Zľavy platia okrem samotného držiteľa COOP karty aj pre rodinných príslušníkov, ako aj na ďalšie osoby bez obmedzenia, ktoré držiteľ COOP karty prihlási na spoločný pobyt. Všetky informácie a všeobecné podmienky sa dozviete na www.sk.staysleep.eu . Stačí si už len kliknúť.
 
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...