Časopis Jednota EN

Kúpele Piešťany a Smrdáky

Kúpele Piešťany poskytujú v roku 2017 na nákupnú kartu:

20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien na všetky kúpeľné pobyty (okrem pobytu „Aktívny týždeň Senior“) alebo hotelového ubytovania pre samoplatcov v kúpeľných hoteloch: Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade / Palace****, Spa Hotel Balnea Grand /Splendid***, Spa Hotel Pro Patria**, hotel Jalta**, Vila Trajan***, nachádzajúcich sa v Piešťanoch.

Kúpele Smrdáky poskytujú v roku 2017 na nákupnú kartu:

20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien na všetky kúpeľné pobyty (okrem pobytu „Aktívny týždeň Senior“) alebo hotelového ubytovania pre samoplatcov v hoteloch – Morava***, Centrál**, Záhorák**, Vietoris**, Záhorie*, Detská liečebňa Eva*, nachádzajúcich sa v Smrdákoch.

Uvedené zľavy sa vzťahujú nielen na držiteľa nákupnej karty, ale aj na ďalšie osoby bez rozdielu veku, ktoré prídu na kúpeľný pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k týmto osobám nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti, avšak počet týchto osôb sa nesmie vymykať obvyklému počtu osôb.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej, plastovej alebo digitálnej nákupnej karty pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Tieto zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny platné v čase rezervácie pobytu (telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne);

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty:

Kúpele Piešťany:
Tel.: + 421 (0)33 775 7733
Fax: + 421 (0)33 775 2528
E-mail: booking@spapiestany.sk
www.piestany.danubiushotels.sk

Kúpele Smrdáky :
Tel.: +421 (0)34 65 75 101
Fax: +421 (0)34 65 75 135
www.smrdaky.danubiushotels.sk
 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...