Kabriolet za dobrú cenu

Od 11. do 23. novembra ste mali možnosť hádať počet metrov toaletného papiera uloženého v kabriolete. Keďže v aute neboli len celé kotúče, výsledne číslo nebolo okrúhle. Správnu odpoveď 31 763 metrov uhádla p. Marčeková z obce Krškany. Stala sa tak výherkyňou hlavnej ceny: kabrioletu.

Druhá a tretia cena poputujú obe do Komárna: toaletný papier získala p. Šedová a tretiu cenu v forme kuchynských utierok posielame p. Milasovej. Všetkým ďakujeme za účasť a výherkyniam srdečne blahoželáme.