Zľavy u partnerov

Späť
Bardejovské Kúpele

Nový partner od 1. 2. 2019

Bardejovské Kúpele poskytnú držiteľom nákupnej karty v roku 2019 ekonomické výhody na kúpeľné pobyty pre samoplatcov v ubytovacích zariadeniach: v hoteloch Ozón, Alexander, Astória, Mier; vo vilkách Carola, Palmíra, Lujza, Diana, Fontána, Lívia, Eta, Marína, Eva, Blanka, Srnka, Mignon, Iveta; v Liečebnom dome Alžbeta:

- 10 % zľavu zo všetkých nezľavnených cien liečebných a relaxačných pobytov

Zľava neplatí na pobyty počas Veľkej Noci a Silvestra.

Zľava sa vzťahuje na držiteľa nákupnej karty a pre ďalšie 4 osoby bez rozdielu veku, ktoré prídu na pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k týmto osobám nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty (stiahnutej v mobile) pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Zľava sa vzťahuje na aktuálne katalógové ceny platné v čase rezervácie pobytu (telefonicky, e-mailom alebo osobne).

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým bude zľava poskytnutá, získa držiteľ nákupnej karty:

Bardejovské Kúpele:

Centrálne rezervačné oddelenie a marketing: +421 54 477 4470 (4460, 4450,4440),

E-mail: marketing@kupele-bj.sk

www.kupele-bj.sk