Zľavy u partnerov

Späť
Kúpele Lúčky zobraziť web

Nový partner od 1. 2. 2019

Kúpele Lúčky poskytnú držiteľom nákupnej karty v roku 2019 ekonomické výhody na kúpeľné pobyty pre samoplatcov v ubytovacích zariadeniach: Kúpeľný hotel Choč, Kúpeľný hotel KUBO, Dependance Liptov, Dependace Adam, Cyril, Diana, Maja, Barbora:

- 20 % zľavu na víkendové pobyty Víkend a Víkend PLUS ;

- 15 % zľavu na liečebné pobyty Premium a Klasik

Zľavy neplatia na akciové pobyty.

Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a pre ďalšiu dospelú osobu, ktorá príde na pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k tejto osobe nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty (stiahnutej v mobile) pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Tieto zľavy sa vzťahujú na aktuálne katalógové ceny platné v čase rezervácie pobytu (telefonicky, e-mailom alebo osobne);

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty:

Kúpele Lúčky:
Tel.: + 421 44 43 75111
E-mail: recepcia@kupele-lucky.sk

www.kupele-lucky.sk