Poukážte nám % z dane

Kontaktné údaje
Kontakt Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25, 82718 Bratislava Tel.: 02/58 233 233 nadacia@coop.sk IČO: 30789214

OZNAM: dňa 24.10.2016 Správna rada nadácie rozhodla o zmene názvu nadácie, a to na: Nadácia COOP Jednota


Pomáhajte s nami

Aj vďaka vašim 2 % darujeme každý rok nemocniciam množstvo zariadení a prístrojov, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. Pomáhame aj všade tam, kde je to potrebné – či už ide o školy, detské domovy, či rodiny postihnuté živelnými pohromami.
Ďakujeme, že pomáhate s nami.  

Ak ste ZAMESTNANEC, použite

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie

PRÁVNICKÁ OSOBA


Viac informácií o tlačivách