Nadácia COOP Jednota

Späť

Projekty - Program podpory lokálnych komunít

Program podpory lokálnych komunít

Nadácia COOP Jednota vytvorila nový projekt zameraný na podporu lokálnych komunít. Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadbou a udržiavaním zelene či propagáciou tradícií Slovenska a pod.


V rámci II. ročníka hlasovali zákazníci v období od 1.5. do 1.6.2018 za projekty, ktoré získajú grant.
Dohromady podporíme a odmeníme 25 projektov celkovou sumou 146 000 EUR.


Zoznam víťazných projektov

Hlasovanie

Podmienky

Zoznam COOP Jednôt