Nadácia COOP Jednota

Späť

Projekty - Program podpory lokálnych komunít

Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť, nezištnosť a dobrovoľníctvo boli odjakživa úzko späté s družstevníctvom. Záleží nám, aby sa Vám v regiónoch lepšie žilo a aby sme si boli vzájomne dobrými susedmi. Po úspešných dvoch ročníkoch pokračujeme aj tento rok v projekte podpory lokálnych komunít.

CIEĽ 

Naším zámerom je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska. Vybraných 26 víťazných projektov si môže rozdeliť 156 000 eur.

AKO HLASOVAŤ

O víťazných projektoch rozhodnote vy – zákazníci COOP Jednoty! Za každý nákup v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete vo vybraných predajniach hlasovať. Hlasovanie prebieha od 1. mája do 31. mája 2019.

Zoznam víťazných projektov uplynulého ročníka nájdete tu.


Zoznam predajní COOP Jednota kde môžete hlasovať

Zoznam COOP Jednôt


COOP Jednota spúšťa tretí ročník nadačného projektu Podpora lokálnych komunít

  •  COOP Jednota pokračuje v plnení spoločenskej zodpovednosti
  •  Prostredníctvom svojej nadácie už tretíkrát podporí lokálne komunity
  •  Verejnosť rozhodne, ktorých 26 projektov si rozdelí 156 000 eur

Bratislava, 14. január 2019 – COOP Jednota pokračuje v plnení spoločenskej zodpovednosti. Aj tento rok finančne podporí rozvoj v regiónoch. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota spúšťa už tretí ročník projektu zameraného na podporu lokálnych komunít , v ktorom si 26 víťazných projektov rozdelí 156 000 eur.

„Jedným z princípov družstevného podnikania je myšlienka vzájomnej pomoci. Družstvá počas celej svojej éry plnili okrem podnikateľskej aj sociálnu funkciu, podporovali rozvoj vzdelania, kultúru a sledovali verejnoprospešný záujem. V COOP Jednote si dobrovoľníctvo vysoko vážime a prostredníctvom našej nadácie každoročne plníme princípy spoločenskej zodpovednosti,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota. „Tento rok je pre nás výnimočný. Oslavujeme 150 rokov od založenia družstevníctva na Slovensku a o to viac chceme finančne podporiť iniciatívy smerujúce k zveľaďovaniu svojho okolia. Projektom podpory lokálnych komunít umožňujeme ľuďom ovplyvniť spokojnosť s kvalitou života v mieste, kde žijú. O víťazných projektoch preto opäť rozhodne samotná verejnosť,“ dodal Ján Bilinský.

Cieľom projektu je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú športoviská, komunitné záhrady, altánky a prístrešky, mestský mobiliár, výsadba zelene, budovanie turistických trás či propagácia tradícií Slovenska. O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Záujemcovia o udelenie grantu musia zaslať vyplnený formulár s popisom projektu do COOP Jednoty v príslušnom regióne od 1. februára do 31. marca 2019. Projekty predkladajú obce a mestá, kde sa nachádza predajňa COOP Jednoty a spadajú do jednej z podporovaných aktivít. Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €. Udelených bude najviac 26 grantov. Projekty, ktoré postúpia do finále vyberie daná regionálna COOP Jednota. O získaní samotných grantov rozhodnú zákazníci hlasovaním, ktoré prebehne od 1. mája do 31. mája 2019.

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Uplynulý rok si finančný grant v hodnote 146 000 eur rozdelilo 25 projektov z celého Slovenska.

PDF