Zľavy u partnerov

Späť
Slovenské liečebné kúpele Piešťany zobraziť web

Kúpele Piešťany poskytujú v roku 2019 v kúpeľných hoteloch: Healt Spa Resort Thermia Palace****, Healt Spa Resort Esplanade****, Spa hotel Grand Splendid***, Spa Hotel Pro Patria**, Hotel Jalta**, Vila Trajan**, nachádzajúcich sa v Piešťanoch, na nákupnú kartu:

- 20 % zľavu z aktuálnych katalógových cien na všetky kúpeľné pobyty, okrem pobytu „Na vždy mladý týždeň“, na ktorý poskytujú 10 % zľavu;

- 20 % zľavu na hotelové ubytovanie pre samoplatcov


Uvedené zľavy sa vzťahujú na držiteľa nákupnej karty a pre ďalšiu jednu osobu, bez rozdielu veku, ktorá príde na kúpeľný pobyt v sprievode držiteľa karty. Vzťah držiteľa karty k týmto osobám nemusí byť založený na rodinnej príslušnosti.

Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie dočasnej papierovej alebo plastovej alebo digitálnej nákupnej karty pri kúpe vybraného kúpeľného pobytu a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa nákupnej karty.

Tieto zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny platné v čase rezervácie pobytu (telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne);

Bližšie informácie o kúpeľných pobytoch a spôsobe, akým budú poskytnuté zľavy, získa držiteľ nákupnej karty:

Kúpele Piešťany:
Tel.: + 421 (0)33 775 7733
Fax: + 421 (0)33 775 2528
E-mail: booking@spapiestany.sk
www.piestany.danubiushotels.sk