Vyplácanie zliav

Od 19. marca 2020 začíname vyplácať zľavy za 2. polrok 2019.

Ktorí zákazníci majú nárok na zľavu?

Na zľavu majú nárok zákazníci, ktorí v období od 1. júla do 31. decembra 2019 zaevidovali na nákupnú kartu COOP Jednota nákupy v úhrnnej hodnote minimálne 50 eur, prípadne v inej hodnote podľa interných pravidiel príslušnej COOP Jednoty, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota na Slovensku. Zákazníci, ktorí začali nákupnú kartu používať až od 1.1.2020, si budú môcť zľavu uplatniť vo vianočnom období roku 2020.

V prípade, ak si držiteľ nákupnej karty z akýchkoľvek dôvodov zľavu za 1. polrok 2019 neuplatnil, teda do 31.12.2019, vyčíslená zľava sa mu pripočítala k zľave za 2. polrok 2019 a súčet oboch zliav, teda zľavu za celý rok 2019, si môže uplatniť v termíne od 19.3.2020 do 30.6.2020. Ak si držiteľ nákupnej karty zľavu neuplatí do 30.6.2020, jeho nárok zaniká a nemá nárok na dodatočné vyplatenie zľavy.

Ako sa dá zistiť výška zľavy?

Na našej web stránke v časti Nákupná karta / Moja nákupná karta stačí zadať číslo nákupnej karty a vyobrazia sa vám okrem výšky zľavy aj ďalšie informácie týkajúce sa nákupov evidovaných na nákupnú kartu. Tí držitelia nákupnej karty, ktorí si stiahli nákupnú kartu do mobilu prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota, si tiež môžu skontrolovať svoje nákupy na karte a výšku svojej zľavy. Vypočítanú zľavu sa dozviete aj na bezplatnom telefónnom čísle +421 800 555 567 alebo v predajni.

Na ktoré tovary a služby sa nemôže zľava uplatniť?

Zľavu nie je možné si uplatniť pri nákupe tabakových výrobkov, pri dobíjaní telefónnych kariet mobilných operátorov, pri platení účtov prostredníctvom coopkasy alebo pri úhrade iných tovarov a služieb poskytovaných príslušnou predajňou.

Môže si zľavu uplatniť aj rodinný príslušník držiteľa nákupnej karty?

Z dôvodu ochrany držiteľa karty si zľavu môže uplatniť iba osoba, ktorá o kartu požiadala, teda osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené na plastovej karte. Rodinnému príslušníkovi môžete umožniť evidovať nákupy na digitálnu kartu prostredníctvom už spomínanej mobilnej aplikácie, ale zľavu si môže uplatniť iba samotný držiteľ karty, a to len prostredníctvom plastovej karty. Zľavu nie je možné si uplatniť na dočasnú papierovú kartu, fotokópiu nákupnej karty ani digitálnu kartu stiahnutú v mobile.

Ako postupovať ak zákazník nákupnú kartu stratí?

Pri strate alebo odcudzení nákupnej karty v čase „vyplácania zliav“ je potrebné túto skutočnosť nahlásiť bez zbytočného odkladu na centrálu príslušnej COOP Jednoty, v ktorej je karta registrovaná. Ak si túto povinnosť držiteľ nákupnej karty nesplní, príslušná COOP Jednota nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia nákupnej karty inou osobou.

Aké ďalšie benefity prináša nákupná karta?

Držiteľ nákupnej karty môže využiť v predajniach COOP Jednota špeciálne ponuky na vybrané produkty. Ďalšie ekonomické výhody ponúkajú naši externí partneri: CK TATRATOUR Slovakia, TIP travel, CK BUBO, Kúpele Piešťany, SPA Smrdáky, AQUACITY Poprad, TEMPO KONDELA Nábytok a spoločnosť ZAREN. Konkrétne zľavy sa dozviete v časti Nákupná karta / Špeciálna ponuka / Zľavy u partnerov .

Ak sa chcete podeliť so svojimi skúsenosťami s nákupnou kartou, píšte nám na podnety@coop.sk.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre držiteľov nákupnej karty COOP Jednota Klasik PDF .

Nahromadené zľavy vyplácame dvakrát ročne

Zľavu si môžete uplatniť na plastovú Nákupnú kartu v predajniach príslušnej COOP Jednoty, ktorá vám kartu vydala.

Zľavy za nákupy realizované od 1.1. do 30.06. sú vyplácané v období Vianoc

Zľavy za nákupy realizované od 1.7. do 31.12. sú vyplácané v období Veľkej noci

*Pozn.: Na niektoré tovary a služby sa zľava nevzťahuje.