Vyplácanie zliav


COOP Jednota začína vyplácať zľavy za 2. polrok 2017

Zákazníci, ktorí v čase od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 evidovali svoje nákupy na Nákupnú kartu COOP Jednota, si môžu od 22. 3. 2018 začať uplatňovať zľavu za 2. polrok 2017!

Vernostný systém skupiny COOP Jednota je nastavený tak, aby zákazníkom vracal reálnu peňažnú hodnotu, nie fiktívne body, ani darčeky. Zákazníkovi sa z objemu nákupu za príslušný polrok vypočíta zľava v eurách a získava tak reálne peniaze, ktoré sa mu aj reálne odrátajú z ďalšieho nákupu. 

Grafický vizuál

Hlavným cieľom skupiny COOP Jednota je spokojnosť našich zákazníkov, čoho prejavom je aj úspešný vernostný systém určený pre držiteľov Nákupnej karty COOP Jednota Klasik. Všetkým verným zákazníkom ďakujeme za prejavenú dôveru a naďalej sa budeme usilovať udržať si vašu priazeň.

Kto každý má nárok na zľavu? 

Na zľavu majú nárok aktívni držitelia Nákupnej karty COOP Jednota Klasik, teda tí zákazníci, ktorí v období od 01.07. do 31.12.2017 zaevidovali svoje nákupy na nákupnú kartu v hodnote aspoň 50 €. Zákazník, ktorý svoje nákupy začal na COOP kartu evidovať až v 1. polroku 2018, teda až od 1.1.2018, si bude môcť zľavu uplatniť v roku 2018 v stanovenom termíne vyplácania zliav za 1. polrok 2018.  Je dôležité poznamenať, že si zľavu môže uplatniť iba osoba uvedená na nákupnej karte a iba prostredníctvom plastovej karty. Zľavu nie je možné si uplatniť na dočasnú papierovú kartu ani digitálnu kartu v mobile. 

V prípade, ak si zákazník z akýchkoľvek dôvodov nemohol zľavu za 1. polrok 2017 vyčerpať v stanovenom termíne, t. j. do 31.12.2017 platí, že nevyčerpaná zľava vyčíslená za 1. polrok 2017 sa pripočíta k zľave za 2. polrok 2017 a kumulované zľavy – výslednú zľavu si môže zákazník uplatniť tiež od 22.3.2018 do 30.6.2018.

Ako zistí zákazník výšku svojej zľavy?

Zákazník má viacero možností. Jednou z možností ako zistiť výšku zľavy, je vytvorenie digitálnej nákupnej karty v mobilnej aplikácii COOP Jednota. Stačí len aplikáciu nainštalovať do svojho mobilného telefónu a vytvoriť si digitálnu verziu nákupnej karty COOP Jednota. Nákupná karta sa  môže digitalizovať dvomi spôsobmi – zosnímaním čísla karty (číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany karty) pomocou fotoaparátu mobilného telefónu alebo zadaním čísla karty priamo pomocou klávesnice.  Tým zákazníkom, ktorým sa vyobrazí informácia, že načítaný čiarový kód je neplatný, odporúčame obrátiť sa na zamestnancov COOP Jednoty Slovensko, ktorí zistia dôvod neplatnosti karty a poradia ako ďalej postupovať. Zákazníci, ktorí preferujú skôr internet, si môžu svoju zľavu pozrieť na webovej stránke www.coop.sk v časti „Moja nákupná karta“. Stačí len zadať číslo nákupnej karty. V oboch prípadoch  (v mobilnej aplikácii aj na webovej stránke) sa zákazníkovi okrem výšky zľavy vyobrazí aj informatívny stav jeho nákupov  od 1.1.2018.  Taktiež sa mu vyobrazia všetky predajne, v ktorých si zľavu môže uplatniť. Naďalej však platí, že výšku zľavy sa zákazník dozvie na ústredí materskej COOP Jednoty alebo na COOP Jednote Slovensko.

Ako má zákazník postupovať, ak si do stanoveného termínu zľavu neuplatni?

Zľavu za 2. polrok 2017 si zákazník môže uplatniť do 30.6.2018.  Ak si zľavu z akýchkoľvek dôvodov do uvedeného termínu neuplatní, zľava mu prepadne - neprenáša sa do ďalšieho obdobia! 

Aké ďalšie výhody prináša nákupná karta?

Okrem úspory peňazí v predajniach COOP Jednota prináša COOP karta aj ekonomické výhody u externých partnerov, ktorými sú: CK TATRATOUR Slovakia a TIP travel; CK BUBO; CK FIRO-tour; Nábytok Tempo Kondela; AQUAPARK Poprad; Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky. V roku 2017 pribudli ďalší partneri, a to Firma Bučko s.r.o. - dovolenka na Slovensku (Sk.StaySleep.eu) a spoločnoť ZAREN s. r. o. Informácie o podmienkach poskytnutia zľavy partnermi sa dozviete na www.coop.sk v časti „Nákupná karta – Zľavy u partnerov“.

 

Otázky a podnety môžete adresovať elektronicky na: podnety@coop.sktelefonicky na bezplatnú linku 0800 555 567 alebo priamo na ústredie príslušnej COOP Jednoty. 

Nahromadené zľavy vyplácame dvakrát ročne

Zľavu si môžete uplatniť na plastovú Nákupnú kartu v predajniach príslušnej COOP Jednoty, ktorá vám kartu vydala.

Zľavy za nákupy realizované od 1.1. do 30.06. sú vyplácané v období Vianoc

Zľavy za nákupy realizované 1.7. do 31.12. sú vyplácané v období Veľkej noci

*Pozn.: Na niektoré tovary a služby sa zľava nevzťahuje.