Vyplácanie zliav

Od 27. októbra do 31. decembra 2022 si môžete uplatniť zľavu za 1. polrok 2022.

Odmeňujeme zákazníkov, ktorí v období od 1.1. do 30.6.2022 aktívne využívali nákupnú kartu a svoje nákupy evidovali na plastovú, dočasnú papierovú alebo digitálnu kartu.

Kde získate informáciu o výške zľavy?

Od 13.10.2022 si môžete overiť, či Vám vnikol nárok na zľavu na webovej stránke www.coop.sk v časti Nákupná karta/Moja nákupná karta, a to zadaním 13 miestneho čísla pod čiarovým kódom zo zadnej strany karty (bez medzier). Okrem výšky zľavy sa Vám zobrazí informácia, v ktorej COOP Jednote je vernostná karta registrovaná a zároveň predajne, v ktorých si môžete zľavu uplatniť. Zákazníkom, ktorí využívajú našu mobilnú aplikáciu COOP Jednota a zároveň majú nákupnú kartu stiahnutú v mobile, sa výška zľavy a ďalšie informácie zobrazia od 13.10.2022 automaticky.

Ak ste sa presťahovali, Vaša nákupná karta je naďalej platná.

Vašou povinnosťou však je nahlásiť aktuálnu adresu. Môžete tak urobiť online https://coop.sk/sk/zmena-duplikat-nakupna-karta vyplnením formulára - žiadosti o duplikát, ktorý zároveň slúži aj na aktualizáciu osobných údajov. Zmenu môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatné telefónne číslo 0800 555 567. Poznamenávame však, že aktualizáciou osobných údajov sa príslušnosť k regionálnej COOP Jednote nemení. To znamená, že nákupy na nákupnú kartu si môžete naďalej evidovať vo všetkých predajniach COOP Jednota na Slovensku, ale zľavu si môžete uplatniť len v predajniach tej regionálnej COOP Jednoty, kde je Vaša nákupná karta registrovaná.

Ako postupovať, ak ste plastovú kartu stratili alebo Vám bola odcudzená?

Nakoľko sa zľava môže uplatniť iba plastovou nákupnou kartou, je potrebné si požiadať o duplikát karty. O duplikát nákupnej karty si môžete požiadať online https://coop.sk/sk/zmena-duplikat-nakupna-karta alebo priamo v predajni vyplnením papierového tlačiva – žiadosti o duplikát karty. Ak v čase vyplácania zliav nákupnú kartu stratíte alebo Vám ju odcudzia, ste povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť. V prípade, že túto skutočnosť nenahlásite, COOP Jednota nenesie zodpovednosť za zneužitie karty inou osobou.

Podrobnejšie informácie nájdete na https://coop.sk/sk/otazky-a-odpovede
alebo nám zavolajte na bezplatné telefónne číslo 0800 555 567.