Vyplácanie zliav

Od 4. novembra 2021 začíname vyplácať zľavy za 1. polrok 2021.

Ktorí zákazníci majú nárok na zľavu?

Na zľavu majú nárok zákazníci, ktorí v období od 1. januára do 30. júna 2021 zaevidovali na nákupnú kartu COOP Jednota (v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota na Slovensku) nákupy, v úhrnnej hodnote minimálne 50 eur, prípadne v inej hodnote podľa interných pravidiel príslušnej COOP Jednoty. Zákazníci, ktorí začali nákupnú kartu používať až od 1.7.2021, si budú môcť zľavu uplatniť vo veľkonočnom období v roku 2022.

Môže si zľavu uplatniť aj rodinný príslušník držiteľa nákupnej karty?

Z dôvodu ochrany držiteľa karty si zľavu môže uplatniť iba osoba, ktorá o kartu požiadala, teda osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené na prednej strane plastovej karty. Rodinnému príslušníkovi môžete umožniť evidovať nákupy na digitálnu kartu prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota, ale zľavu si môže uplatniť iba samotný držiteľ karty a len prostredníctvom plastovej karty. Nie je možné si zľavu uplatniť na dočasnú papierovú kartu, fotokópiu karty, ani digitálnu kartu stiahnutú v mobile.

Môže sa zľava uplatniť v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota na Slovensku?

Vzhľadom k tomu, že každá nákupná karta je registrovaná v jednej z regionálnych COOP Jednôt, zľavu si môžete uplatniť iba v predajniach, ktoré prevádzkuje COOP Jednota, kde je Vaša nákupná karta registrovaná. V ktorej regionálnej COOP Jednote je Vaša nákupná karta registrovaná, zistíte na našej web stránke v časti Nákupná karta, a to zadaním čísla nákupnej karty (číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany karty). O tom, že si chcete zľavu uplatniť, je potrebné vopred pokladníčku upozorniť, aby Vám mohla zľavu odpočítať z nákupu.

Ako sa dá zistiť výška zľavy?

Aj výšku zľavy sa dozviete na web stránke v časti Nákupná karta. Po zadaní čísla nákupnej karty sa Vám vyobrazia okrem zľavy aj ďalšie informácie týkajúce sa nákupov evidovaných na nákupnú kartu. Tým držiteľom nákupnej karty, ktorí si prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota stiahli nákupnú kartu do mobilu, sa tieto informácie vyobrazia automaticky. Vypočítanú zľavu sa dozviete aj na bezplatnom telefónnom čísle +421 800 555 567.

Na ktoré tovary a služby sa nemôže zľava uplatniť?

Zľavu nie je možné si uplatniť pri nákupe tabakových výrobkov, pri dobíjaní telefónnych kariet mobilných operátorov, pri platení účtov prostredníctvom coopkasy, príp. aj iných tovarov a služieb v zmysle interných predpisov príslušnej COOP Jednoty, tzn. regionálnej COOP Jednoty v ktorej je Vaša nákupná karta registrovaná.

Ak si v termíne vyplácania zliav držiteľ nákupnej karty zľavu neuplatní?

Termín na uplatnenie zľavy za 1. polrok 2021 je stanovený do 31.12.2021. Ak si zľavu z akýchkoľvek dôvodov do uvedeného termínu držiteľ karty neuplatní, zľava sa mu pripočíta k zľave za 2. polrok 2021. Obe zľavy si bude môcť uplatniť v termíne vyplácania zliav za 2. polrok 2021, v období Veľkej noci v roku 2022.

Ako postupovať ak zákazník nákupnú kartu stratí?

Pri strate alebo odcudzení nákupnej karty v čase „vyplácania zliav“ je potrebné túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť na centrálu príslušnej regionálnej COOP Jednoty, v ktorej je karta registrovaná. Ak si túto povinnosť držiteľ nákupnej karty nesplní, príslušná COOP Jednota nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia nákupnej karty inou osobou. Následne je potrebné si požiadať o duplikát nákupnej karty. O duplikát karty môžete požiadať 2 spôsobmi, a to vyplnením tlačiva – Žiadosti o vydanie duplikátu nákupnej karty v predajni alebo online na našej web stránke https://coop.sk/sk/zmena-duplikat-nakupna-karta .

Aké ďalšie benefity prináša nákupná karta?

Držiteľ nákupnej karty môže využiť v predajniach COOP Jednota špeciálne ponuky, ktoré sú ”len pre držiteľov nákupnej karty” vo forme zlacnenej ceny na vybrané výrobky. Ďalšie ekonomické výhody poskytujú naši externí partneri: CK TATRATOUR Slovakia, TIP travel, CK BUBO, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky, AQUACITY Poprad, TEMPO KONDELA Nábytok, spoločnosť ZAREN a od 1.10.2021 aj Kúpele Nimnica. Konkrétne zľavy sa dozviete v časti Nákupná karta / Zľavy u partnerov .

Ak sa chcete podeliť so svojimi skúsenosťami s nákupnou kartou, napíšte nám na podnety.coop.sk.