Vyplácanie zliav

4. apríla 2019 začíname s vyplácaním zliav za 2. polrok 2018

Nárok na zľavu vznikol tým zákazníkom, ktorí v období od 1.7. do 31.12.2018 zaevidovali na nákupnú kartu nákupy v úhrnnej hodnote  minimálne  50 eur, prípadne v inej hodnote podľa interných pravidiel príslušnej COOP Jednoty.

Zákazníkom, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nestihli zľavu za 1. polrok 2018 uplatniť  do 31.12.2018, bola zľava pripočítaná k zľave za 2. polrok 2018 a budú si ju môcť vyčerpať v tomto termíne, teda od 4.4. do 30.6.2019.

Zľavu nie je možné si uplatniť  pri nákupe tabakových výrobkov, pri dobíjaní telefónnych kariet mobilných operátorov, pri platení účtov prostredníctvom coopkasy alebo pri úhrade iných tovarov a služieb poskytovaných príslušnou predajňou.

Zľavu si môže uplatniť iba osoba uvedená na karte a iba prostredníctvom plastovej karty. Zľavu nie je možné si uplatniť na dočasnú papierovú kartu ani prostredníctvom digitálnej karty v mobile. 

Pri odcudzení alebo strate nákupnej karty v čase „vyplácania  zliav“  je potrebné túto skutočnosť nahlásiť bez zbytočného odkladu na centrálu príslušnej COOP Jednoty, v ktorej je karta registrovaná. Ak si túto povinnosť držiteľ nákupnej karty nesplní, príslušná COOP Jednota nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia nákupnej karty inou osobou.

Zákazník, ktorý svoje nákupy začal na COOP kartu evidovať až v 1. polroku 2019, teda od 1.1.2019, si bude môcť zľavu uplatniť vo vianočnom období  roku 2019, v stanovenom termíne vyplácania zliav za 1. polrok 2019.Aké ďalšie výhody prináša nákupná karta?

Okrem úspory peňazí v predajniach COOP Jednota prináša COOP karta aj ekonomické výhody u externých partnerov, ktorými sú: CK TATRATOUR Slovakia a TIP travel; CK BUBO; Nábytok Tempo Kondela; AQUAPARK Poprad; Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky; spoločnoť ZAREN s. r. o.; Kúpele Lúčky; Bardejovské Kúpele. Informácie o podmienkach poskytnutia zľavy partnermi sa dozviete na www.coop.sk v časti „Nákupná karta – Zľavy u partnerov“.

 Otázky a podnety môžete adresovať elektronicky na: podnety@coop.sk, telefonicky na bezplatnú linku 0800 555 567 alebo priamo na ústredie príslušnej COOP Jednoty.  

Nahromadené zľavy vyplácame dvakrát ročne

Zľavu si môžete uplatniť na plastovú Nákupnú kartu v predajniach príslušnej COOP Jednoty, ktorá vám kartu vydala.

Zľavy za nákupy realizované od 1.1. do 30.06. sú vyplácané v období Vianoc

Zľavy za nákupy realizované od 1.7. do 31.12. sú vyplácané v období Veľkej noci

*Pozn.: Na niektoré tovary a služby sa zľava nevzťahuje.