Ponúkané benefity

Benefity poskytované zamestnancom 


 • práca bez sprostredkovateľských agentúr,
 • príplatky za prácu v nedeľu,
 • príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • sociálna výpomoc pri náročných životných situáciách,
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na kultúru a šport,
 • odmeny a ocenenia pri príležitosti životných a pracovných výročí,
 • možnosť využívať benefity vernostného programu,
 • mimoriadne odmeny,
 • spoločné kultúrne a športové aktivity.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnom spotrebnom družstve alebo logistickom centre, pretože každé z nich má špecificky upravený systém benefitov.


Zaškolenie nových zamestnancov


Máme jednoduchý a overený systém zaškoľovania nových zamestnancov na predajniach:

1. krok - zaškolenie v regionálnej centrále spotrebného družstva

 • poskytneme základné informácie o tom, čo a ako robíme, aké sú naše ciele, kam smerujeme.

2. krok - zaškolenie na predajni

 • každému novému zamestnancovi sa venuje služobne starší kolega, ktorý ho oboznámi s konkrétnymi činnosťami na predajni a je mu k dispozícii v prípade, že potrebuje poradiť a pomôcť.


Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov


 • Poskytujeme školenia podľa pracovného zaradenia a individuálnych potrieb zamestnancov.
 • Zamestnancov školíme pre prácu s elektronickou registračnou pokladňou, v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, tovaroznalectva.
 • Rozvíjame zručnosti pre komunikáciu so zákazníkmi a spoluprácu v tíme.
 • Prakticky pripravujeme zamestnancov na zvládanie rôznych situácií, ktoré môžu na predajni vzniknúť.
 • Podporujeme rozvoj manažérskych zručností zamestnancov, ktoré umožňujú efektívne riadenie obchodných procesov a ľudí.
 • Za samozrejmosť považujeme školenia vyžadované platnou legislatívou.

Podporujeme vzájomnú výmenu skúseností, a preto vytvárame priestor pre spoločné školenia zamestnancov z regiónov celého Slovenska v našich strediskách vzdelávania v Žiline, Prešove a v Mojmírovciach pri Nitre v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa.

V malebnom a inšpirujúcom prostredí kaštieľa pravidelne usporadúvame niekoľkodňové školenia. V kaštieli je pre zamestnancov k dispozícii wellness, sauna, krytý bazén, bowling či posilňovňa. Vonku je možné spestriť si program pri minigolfe a na tenisovom kurte.

Viac o vzdelávacom stredisku v Mojmírovciach pri Nitre
www.kastielmojmirovce.sk


Kariéra zamestnancov


COOP Jednota poskytuje zamestnancom možnosť kariérneho rastu. Každý zamestnanec, ktorý začne pracovať v niektorej z predajní a preukáže dostatok schopností, sa môže vypracovať na pozíciu zástupcu alebo vedúceho predajne.

Program COOP TALENTY

 • je učený výlučne pre zamestnancov predajní COOP Jednota na Slovensku,
 • je pre tých, ktorí chcú rozvíjať a uplatniť svoje manažérske schopnosti a ambície,
 • je príležitosťou k rýchlemu kariérnemu rastu.