Darujte dve percentá

Kontaktné údaje
Kontakt Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25, 82718 Bratislava Tel.: 02/58 233 233 nadacia@coop.sk IČO: 30789214

Pomáhajte s nami

Aj vďaka vašim 2% každý rok zakúpime do slovenských nemocníc množstvo zariadení a prístrojov, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. Pomáhame všade tam, kde je to potrebné – či už ide o školy, detské domovy alebo rodiny v ťažkej životnej situácii. Ďakujeme, že pomáhate s nami.


Popis krokov na venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnancom, postupujte nasledovne:

• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte svoje, rodné číslo, meno, bydlisko, sumu zaplatenej dane a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Po kliknutí na odkaz sa otvorí editovateľné tlačivo s vyplnenými údajmi príjemcu – Nadácie COOP Jednota. 

Vyhlásenie vytlačte a podpíšte.

• Najneskôr do 30. apríla zašlite alebo doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Ak ste fyzická alebo právnická osoba, vyhlásenie je súčasťou daňového priznania. 

Pri vypĺňaní použite nasledujúce údaje príjemcu:

Obchodné meno (názov): Nadácia COOP Jednota
Adresa: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO: 30789214
Právna forma: Nadácia

IBAN (číslo účtu): SK81 0200 0000 0027 6786 5359 
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.