Program podpory lokálnych komunít

Späť

Program podpory lokálnych komunít

CJ Liptovský Mikuláš - Harichovce


Víťazný projekt: Pripraviť sa, pozor, štart!
Predkladateľ: Obec Harichovce
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Vytvorenie nového detského dopravného ihriska na nevyužitej zatrávnenej časti dvora materskej školy pre deti predškolského veku zlepší špeciálne pohybové zručnosti detí. Naučia sa ovládať bicykle, kolobežky a odrážadlá. Ihrisko má z dlhodobého hľadiska významný prínos v procese vzdelávania a rozširovania pohybových aktivít.


Galéria: