Program podpory lokálnych komunít

Späť

Program podpory lokálnych komunít

CJ Liptovský Mikuláš - Harichovce


Víťazný projekt - Obec Harichovce - Pripraviť sa, pozor, štart!

Vytvorenie nového detského dopravného ihriska na nevyužitej zatrávnenej časti dvora materskej školy pre deti predškolského veku za účelom zlepšenia špeciálnej pohybovej zručnosti detí predškolského veku na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách.