Program podpory lokálnych komunít

Späť

Program podpory lokálnych komunít

CJ Topoľčany - Šišov


Víťazný projekt: Fitnes park
Predkladateľ: Obec Šišov
Výška poskytnutého grantu: 6 000 eur
Spotrebné družstvo: COOP Jednota Topoľčany

V obci Šišov sa nachádza rozsiahly areál obecného parku, v ktorom sa konajú takmer všetky kultúrno-športové aktivity v obci. Obecný park je využívaný obyvateľmi obce, deťmi a žiakmi materskej a základnej školy a návštevníkmi obce priebežne počas celého roka. Predmetom projektu je vybudovanie fitnes parku v rámci areálu, čím sa dosiahne súhra pohybových aktivít detí, rodičov aj starých rodičov, pretože je vhodný pre všetky vekové kategórie.


Galéria: