Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


Zámerom nadačného Programu podpory lokálnych komunít je umožniť občanom zúčastňovať sa na rozvoji domovskej obce či mesta formou realizácie vlastných drobných projektov. Občania môžu svoju obec a bezprostredné okolie zveľadiť budovaním komunitných záhrad, altánkov, prístreškov, autobusových zastávok, športových areálov a detských ihrísk. Podporované sú aj aktivity ako je výsadba a udržiavanie zelene, ochrana životného prostredia, propagácia slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov a budovanie turistických trás a cyklotrás.

V 5. ročníku nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí bolo do záverečného hlasovania vybraných 26 obcí zo všetkých regiónov Slovenska. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré budete môcť hlasovať v zverejnených predajniach COOP Jednoty v termíne od 15.5.2021 do 15.6.2021. V nasledujúcom zozname nájdete vybrané obce, projekty postupujúce do hlasovania ako aj adresy jednotlivých predajní, v ktorých bude hlasovanie prebiehať.


Zoznam projektov postupujúcich do hlasovania.pdf (na stiahnutie)


Výška finančného grantu:      6000 €


Hlasovanie za víťazné projekty

Hlasovanie za víťazné projekty bude prebiehať v zverejnených predajniach COOP Jednoty v termíne od 15.5.2021 do 15.6.2021.
Príďte zahlasovať a podporiť tak „svoj“ projekt! Tešíme sa na vašu návštevu v predajniach COOP Jednoty.

Všetkým zadávateľom projektov ďakujeme za účasť a krásne projekty! V tomto ročníku bolo do programu prihlásených takmer 1400 projektov. A ak ste tento rok nevyhrali, nebuďte sklamaní! Aj nasledujúci rok sa budete môcť zapojiť a zabojovať o šancu získať grant na podporu rozvoja vašej obce či mesta.


Nadácia COOP Jednota