Program podpory lokálnych komunít

Späť


Program podpory lokálnych komunít

Úvod


V 6. ročníku nadačného programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí bolo do záverečného hlasovania vybraných 26 obcí zo všetkých regiónov Slovenska. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré môžete hlasovať vo vybraných predajniach COOP Jednota v termíne od 15.5.2022 do 15.6.2022. Príďte zahlasovať a podporiť tak „svoj“ projekt! Tešíme sa na vašu návštevu.

V súbore na stiahnutie nájdete prehľad obsahujúci vybrané obce, názvy projektov postupujúcich do hlasovania a adresy jednotlivých predajní, v ktorých bude hlasovanie prebiehať.

Zoznam projektov postupujúcich do hlasovania v pdf (na stiahnutie):

Zoznam postupujúcich projektov


Hlasovanie za víťazné projekty

Hlasovanie za víťazné projekty bude prebiehať od 15.5.2022 do 15.6.2022 vo vybraných predajniach COOP Jednoty. V každej uvedenej predajni bude k dispozícii hlasovacia urna s popismi troch projektov. Zákazníci vhodením žetónov do urny zahlasujú za projekt, ktorý si vybrali a chcú ho podporiť. Žetóny dostanú zákazníci pri pokladniach za každý nákup podľa nasledujúceho mechanizmu.


Mechanizmus vydávania žetónov

Za každých 5 EUR zo zrealizovaného nákupu dostane zákazník 1 žetón (nákup nie je potrebné rozdeľovať na menšie časti). Napríklad za nákup v celkovej hodnote 5,10 EUR dostane zákazník 1 žetón, za 12,50 EUR dostane 2 žetóny, za 29,90 dostane 5 žetónov.


Vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie výsledkov

Vyhodnotenie hlasovania bude prebiehať po ukončení hlasovania. Informácie o výsledkoch hlasovania a víťazných projektoch budú zverejnené 30. júna 2022 na tejto stránke.


Poukázanie grantu víťazom

Nadácia COOP Jednota v mesiaci júl 2022 zašle predkladateľom víťazných projektov návrh Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu. Po doručení Dohody podpísanej predkladateľom zašle nadácia na účet predkladateľa finančný grant. Na využitie grantu na dohodnutý účel a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov majú žiadatelia 1 rok od podpísania Dohody.


Všetkým zadávateľom projektov ďakujeme za účasť a krásne projekty. V tomto ročníku bolo do programu prihlásených 1169 projektov. Nadácia síce môže každý rok podporiť „iba“ 26 z nich, ale ak sa do programu zapojíte aj nasledujúci rok, budete mať znovu šancu získať grant na rozvoj vašej obce či mesta.Ďakujeme!