Program podpory lokálnych komunít

Späť

Program podpory lokálnych komunít

Rimavská Sobota


Víťazný projekt – ZŠ  Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola - Škola! Jedlo! Zábava! Pod spoločným altánkom? Paráda!

Vybudovanie altánku (+ osvetlenie, voda, elektrika pre keramickú pec). Cieľom projektu je vytvoriť miesto pre stretnutie rodičov, žiakov a verejnosti za účelom naplnenia potreby na aktívny voľný čas. S vybudovaním altánku sa vytvorí miesto, kde sa žiaci, rodičia, ale aj verenosť môžu stretávať, porozprávať, spoločne variť, zorganizovať tvorivé dielne, workshop a rodinné dni. ZŠ v súčasnosti nemá vybudované priestory tohto charakteru.