Regionálne družstvá - NÁMESTOVO

Všetky podstránky družstva

COOP Jednota NÁMESTOVO


Obchodné meno:
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Kontaktný telefón:
043/2020200

Adresa:
ul. Hviezdoslavova 1/11, Námestovo 029 01


Regionálna webstránka:
https://www.coop.sk

Facebook stránka:
Zobraziť

Youtube:
Zobraziť


Obchodný register Slovenskej Republiky:
Zobraziť


Doplňujúce informácie:

Zverejnené: 17.3.2021

Výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie:

- Príloha č. 1 Výzvy Opis predmetu zákazky_Projektová dokumentácia VO.zip

- Príloha č. 1 Výzvy Opis predmetu zákazky_Výkaz výmer final.xlsx

- Príloha č. 2 Výzvy Zmluva o dielo do VO final_15_03.docx

- Príloha č. 3 Výzvy - ČV zákaz účasti.docx

- Príloha č. 4 Výzvy - Návrh na plnenie kritérií.docx

- Príloha č. 5 Výzvy - zoznam subdodavatelov.docx

- Výzva na predloženie ponúk.pdf