Regionálne družstvá - NÁMESTOVO

COOP Jednota NÁMESTOVO


Obchodné meno:
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Kontaktný telefón:
043/2020200

Adresa:
ul. Hviezdoslavova 1/11, Námestovo 029 01

Kontaktný e-mail:
info@no.coop.sk


Regionálna webstránka:
https://www.jednotanamestovo.sk/

Facebook stránka:
Zobraziť

Youtube:
Zobraziť


Obchodný register Slovenskej Republiky:
Zobraziť


Doplňujúce informácie:


Výstavba zariadení využívajúcich OEZ v prevádzkach COOP Jednota Námestovo

Predmetom projektu je inštalácia sezónnych zdrojov tepla tepelných čerpadiel vzduch – vzduch za účelom zníženia nákladov na vykurovanie.
Projekt rieši systém vykurovania multispitovými jednotkami a VRV jednotkami pracujúcimi systémom tepelného čerpadla vzduch-vzduch v 5 prevádzkach maloobchodu v obciach Lokca, Oravská Lesná, Oravské Veselé a Zákamenné.
Realizáciou opatrení z EA v projekte sa dosiahne zlepšenie energetickej efektívnosti, ktorá je vyjadrená merateľnými ukazovateľmi projektu:
-počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 1
-zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,0988 MW
-zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,0988 MWt
-množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 95,062 MWh/rok
-odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 15,695 t ekviv.CO2