Regionálne družstvá - REVÚCA

Všetky podstránky družstva

COOP Jednota REVÚCA


Obchodné meno:
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo

Kontaktný telefón:
058/7877601

Adresa:
Sládkovičova 58, Revúca 050 01

Kontaktný e-mail:
kontakt@ra.coop.sk


Regionálna webstránka:
http://www.coop.sk

Facebook stránka:
Zobraziť

Youtube:
Zobraziť


Obchodný register Slovenskej Republiky:
Zobraziť


Doplňujúce informácie:
História

- - -


H I S T Ó R I A


Družstevná myšlienka nachádzala živnú pôdu v Revúcej už v 70. rokoch 19. storočia. Prvý potravinový spolok bol založený Samuelom Ormisom v roku 1869 v Revúcej. Od roku 1945 družstevné organizácie začali vyvíjať svoju obchodnú činnosť skoro vo všetkých obciach vtedajšieho revúckeho a rožňavského okresu. Dňa 25.11.1953 vznikla Jednota-SD Revúca. Po novom usporiadaní okresov v našej republike, dňom 1.júla 1960 vzniklo Jednotné ľudové spotrebné družstvo Rožňava so sídlom v Revúcej. Svoju činnosť v tom čase vyvíjalo družstvo v 66 obciach. Koncom 80-tych rokov začalo družstvo prevádzať svoju činnosť pod názvom Jednota spotrebné družstvo Revúca a pôsobilo prakticky vo všetkých obciach okresov Revúca a Rožňava. Po roku 1992 prešlo družstvo transformáciou a v prvej polovici 90. rokoch sa začalo boriť s prvými problémami prinesené novými tržnými podmienkami a konkurenciou. Posledná zmena nastala od 1.1.2004, kedy došlo k zmene obchodného mena na COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo Revúca.


- - -


Naše predajne, otváracie hodiny a kontaktné údaje si môžete vyhľadať na tomto odkaze: Naše predajne.- - -


O Z N A M Y - P O N U K Y


Nehnuteľnosti


1. COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka do ekonomického prenájmu priestory v Revúcej ulica Sládkovičova:


- V administratívnej budove COOP Jednoty na prízemí.


2. COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka do ekonomického prenájmu priestory v obciach:- Muránska Lehota

- Kunová Teplica

- Jablonov nad Turňou

- Turnianska Nová Ves

- Drienovec

- Jelšava
- Gočaltovo
- Henckovce
- Ochtiná
- Chyžné

- Dobšiná - Ruža3. COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti:


- Budova Ochtiná, súp. čís. 138, výmera 554m2, parc. čís. 185

- Budova Drienovec, č. 104, 044 01
- Budova Jelšava, Kúpeľná ul. č.216, 049 16 Jelšava
- Budova Vlachovo, Kpt. Nálepku č. 206, 049 24 Vlachovo


Podrobnejšie informácie o priestoroch alebo dohodnutie prehliadky si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne.


- - -

Informovanie o spracovaní osobných údajov

Pre informácie o spracovaných osobných údajoch nás kontaktujte prostredníctvom mailu.