Regionálne družstvá - REVÚCA

COOP Jednota REVÚCA


Obchodné meno:
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo

Kontaktný telefón:
058/7877601

Adresa:
Sládkovičova 58, Revúca 050 01

Kontaktný e-mail:
kontakt@ra.coop.sk


Regionálna webstránka:
http://www.coop.sk

Facebook stránka:
Zobraziť

Youtube:
Zobraziť


Obchodný register Slovenskej Republiky:
Zobraziť


Doplňujúce informácie:
História

- - -


H I S T Ó R I A


Družstevná myšlienka nachádzala živnú pôdu v Revúcej už v 70. rokoch 19. storočia. Prvý potravinový spolok bol založený Samuelom Ormisom v roku 1869 v Revúcej. Od roku 1945 družstevné organizácie začali vyvíjať svoju obchodnú činnosť skoro vo všetkých obciach vtedajšieho revúckeho a rožňavského okresu. Dňa 25.11.1953 vznikla Jednota-SD Revúca. Po novom usporiadaní okresov v našej republike, dňom 1.júla 1960 vzniklo Jednotné ľudové spotrebné družstvo Rožňava so sídlom v Revúcej. Svoju činnosť v tom čase vyvíjalo družstvo v 66 obciach. Koncom 80-tych rokov začalo družstvo prevádzať svoju činnosť pod názvom Jednota spotrebné družstvo Revúca a pôsobilo prakticky vo všetkých obciach okresov Revúca a Rožňava. Po roku 1992 prešlo družstvo transformáciou a v prvej polovici 90. rokoch sa začalo boriť s prvými problémami prinesené novými tržnými podmienkami a konkurenciou. Posledná zmena nastala od 1.1.2004, kedy došlo k zmene obchodného mena na COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo Revúca.


- - -


Zoznam predajní


Kategória Supermarket II

07-106 Moldava n/Bodvou 045 01 nám.Mier 15 055/4604093


Kategória Supermarket III
09-302 Revúca 050 01 Sládkovičova 58 058/4422451


Kategória MIX

01-176 Revúca 05001 Podháj č.562 058/4422428

01-198 Revúca 05001 ul.J.Bottu 1192 058/4421432

02-138 Muráň 04901 č.2 0905306180

04-039 Betliar 04921 Polomská ul. 513 058/7983115

04-063 Nižná Slaná 04923 Letná ul. 52 058/7951256

04-088 Dobšiná 04925 SNP 569 058/7942149

04-073 Rejdová 04926 č.88 058/7940112

04-132 Slavošovce 04936 č. 229 058/7999744

04-163 Štítnik 04932 nám. 1.Mája 170 058/7931638

05-061 Gemerská Hôrka 04912 č.6 058/7921221

05-134 Plešivec 04911 ul. ČSA 56 058/7325005

06-044 Jablonov nad Turňou 04933 č.161 058/7961676

07-082 Medzev 04925 sídl.Mladosť 12 055/4663571
05-047 Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 č.165 058/7327423


Kategória Jednota I

02-051 Mokrá Lúka 05001 č.4 058/4432150

02-157 Muránska Dlhá Lúka 05001 č.128 0905306019

03-069 Kameňany 04962 č.7 058/4495636

03-070 Sirk 04964 č.311 058/4495116

03-110 Jelšava 04916 ul. 9.mája 301 0905206044

04-040 Gočovo 04924 č.91 058/7959121

04-041 Henckovce 04923 č.1 058/7951373

04-060 Vyšná Slaná 04926 č.235 058/7940151
04-131 Slavošovce 04936 č.276 0905906031

05-007 Drnava 04942 č.148 058/7971123

06-062 Hrhov 04944 č.126 0905306519

06-222 Hrhov 04944 č.361 0905306455

07-086 Cestice 04471 č.2 055/4648021
04-080 Dobšiná 04925 Jarková 378 058/7877680
04-090 Dobšiná 04925 Hronská 718 058/7877677

05-135 Tornaľa 98201 Hviezdoslavova 1122/2 058/7877635


Kategória Jednota II

01-182 Revúca 05001 ul. Komenského 1279 058/4421455

01-094 Revúca 05001 ul. Magnezitárov 1210 058/4421812

01-036 Revúčka 05001 č.127 058/4431368

02-054 Muránska Zdychava 05001 č.107 058/4431366

02-032 Muránska Lehota 04901 č.56 058/4494296

02-052 Muránska Dlhá Lúka 05001 č. 11 0905306046

02-037 Revúcka Lehota 04918 č.85 0905206762

02-144 Lubeník 04918 č.220 058/4493112

02-043 Chyžné 04918 č.104 0905206655

04-046 Kobeliarovo 04923 č.91 058/7951253

04-055 Rochovce 04936 č.147 058/7999129

04-056 Roštár 04935 č.80 058/7931003

04-012 Gočaltovo 04932 č.43 058/7931514

04-161 Ochtiná 04935 č.223 058/7931008

05-058 Slavec 04951 č.2 058/7922092

05-065 Dlhá Ves 04955 č.48 058/7928235

05-130 Kunová Teplica 04933 č.200 0905906487

05-045 Jovice 04945 č.75 058/4881120

05-030 Lipovník 04942 č.163 058/7971221

06-038 Silická Jablonica 04943 č.120 0905307021

07-095 Paňovce 04471 č.15 055/4649663
07-087 Turnianska Nová Ves 04404 0905206044
03-049 Licince 04914 č.127 058/4491616


- - -


O Z N A M Y - P O N U K Y


Nehnuteľnosti


1. COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka do ekonomického prenájmu priestory v Revúcej ulica Sládkovičova:


- V administratívnej budove COOP Jednoty na prízemí.


2. COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka do ekonomického prenájmu priestory v obciach:- Muránska Lehota

- Kunová Teplica

- Jablonov nad Turňou

- Turnianska Nová Ves

- Sirk

- Drienovec

- Jelšava,
- Gočaltovo
- Henckovce
- Ochtiná
- Chyžné

- Muráň - časť mäsna

- Dobšiná - Ruža

- Vlachovo (priestory predajne)

- Medzev3. COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti:


- Budova Ochtiná, súp. čís. 138, výmera 554m2, parc. čís. 185

- Budova potravín a pohostinstva Drienovec, č. 104, 044 01
- Budova potravín Jelšava, potraviny, Kúpeľná ul. č.216, 049 16 Jelšava


Podrobnejšie informácie o priestoroch alebo dohodnutie prehliadky si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne.


- - -

Informovanie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaných osobných údajoch nájdete na stránke: gdrp.somi.sk