EDI: Najčastejšie otázky

Na tejto stránke nájdete odpovede na vaše najčastejšie otázky týkajúce sa EDI komunikácie.

Aký je harmonogram pripájania jednotlivých spotrebných družstiev a logistických centier?

Jednotlivé COOP Jednoty a logistické centrá sú samostatnými subjektmi v projekte EDI komunikácie. Na každej COOP Jednote a logistickom centre, ktorý s projektom EDI začal existuje projektový tím. Harmonogram pripájania je v kompetencii každého projektového vedúceho. Kontakty na jednotlivých vedúcich tímov nájdete kliknutím sem. Zoznam pripojených subjektov systému COOP nájdete kliknutím sem.

Ako bude prebiehať komunikácia s dodávateľmi obchodného tovaru, budú komunikovať s jedným miestom ? Aké doklady budú prenášané prostredníctvom EDI komunikácie ? Bude poradie zavádzania EDI správ rovnaké u všetkých subjektov ?

Keďže jednotlivé COOP Jednoty a logistické centrá sú samostatné právnické osoby, bude EDI partnerom pre dodávateľa obchodného tovaru každá COOP Jednota a logistické centrum zvlášť. Poradie ich pripájania závisí od stavu jednotlivého projektu a projektového plánu na konkrétnej COOP Jednote alebo logistickom centre. Zoznam dokladov súvisiacich s projektom EDI nájdete kliknutím sem. Poradie zavádzania EDI správ závisí od rozhodnutia príslušnej COOP Jednoty a logistického centra – spravidla sa ako prvá implementuje správa ORDERS – objednávka.

Bude štruktúra dát rovnaká a záväzná pre každý subjekt systému COOP Jednota?

Áno, štruktúra dát bude rovnaká pre všetkých.

Aké sú poplatky spojené so zavedením a využívaním EDI komunikácie?

Poplatky spojené so zavedením EDI komunikácie sú spravidla:

Jednorazové (investičného charakteru):

  • licenčné alebo zriaďovacie poplatky za zakúpenie EDI softvéru alebo zriadenie EDI služby (ich výška závisí od ponuky konkrétneho EDI operátora, k dispozícii sú softvérové i webové riešenia)
  • náklady spojené s úpravou IS slúžiace na automatické prepojenie IS
  • náklady na hardware (PC, server – ak je potrebný)

Prevádzkového charakteru:

  • poplatok za použitie VAN siete (jeho výška závisí spravidla od objemu prenesených dát)
  • poplatok za údržbu EDI softvéru a lokálneho IS - update (jeho výška závisí od výšky investičných nákladov) – odpadá v prípade webových riešení

Môžete nám odporučiť EDI operátora, s ktorým môžeme začať rokovať o implementácii EDI v našej spoločnosti?

Môžeme Vám odporučiť spoločnosť EDITEL SK, s.r.o., ktorá poskytuje všetky EDI produkty a služby pre celý systém COOP Jednota a ktorá má v ponuke aj celú škálu riešení vhodných pre dodávateľov. Samozrejme je možné využiť aj služby akékoľvek iného poskytovateľa, avšak musí byť zabezpečená kompatibilita s požiadavkami COOP Jednota a tento poskytovateľ musí mať vytvorené priame prepojenie s komunikačnou platformou eXite poskytovanou spoločnosťou EDITEL SK s.r.o.